7 mjera kod pristajanja

16.12.2022 nauCAT
Foto: Nenad Junek
7 mjera kod pristajanja

nauCAT©

Pristati brodom uvijek je bio izazov. Ali ako to radi samac ili vrlo mala posada to može postati noćna mora ako pripreme i provedba nisu dobro smišljene. Dobra priprema je najbitnija. Pomoću ovih jednostavnih savjete moći ćete bezbrižno ući u bilo koji pristan bilo gdje na svijetu!

Užad za vez nastojte držati u ili blizu kokpita. Tako ćete biti blizu kormila, gdje imate najveću kontrolu. Konope pripremite na obje strane broda. Ako slučajno budete morali mijenjati stranu priveza, bit ćete spremni:

1.Pripremite dvostruke pramčane špringove
U marinama tipa Kremik, gdje se također veže pramcem ili krmom ali postoje i uzdužni pontoni, sa svake strane pripremite po jedan špring vezan za pramčanu bitvu koji ide sve do kokpita. Na svakom kraju neka bude velike omče. Na taj ćete način moći samo nataknuti omču preko bitve, bez da napuštate kormilarsko mjesto.

Jasno je da ćete nenapeti dio užeta morati napeti da bi ono bilo učinkovito. Kod bočnog priveza špringovi moraju 'raditi' kako bi izjednačeno držali brod uzduž pontona.

Dužina konopa za špring mora biti minimalno kolika je i dužina broda, ali je još bolje da je njihova duljina jednaka 1,5 ili 2 dužine broda. Na taj si način uvijek ostavljate dovoljno užeta da manevar pristajanja bude siguran i lagan.

2. Pripremite uže za krmeni privez
Imajte u pripremi krmeno uže na svakoj strani broda. Stavite ih na mjesto u kokpitu gdje će vam odmah biti pri ruci (svaki put prije korištenja bilo kojeg užeta ono se mora potpuno odmotati i ponovno 'proći kroz ruke', da ne bi izgledali poput totalnog amatera koji nerazmrsivo klupko konopa baca mornaru marine u situaciji kada treba brzo djelovati). Konopa treba biti dovoljno kako bi ga preko vinča mogli dodatno zategnuti ili omotati oko bitve.

3. Pripremite pramčano i krmeno sidro
Sidro mora biti spremno da ga za manje od 10 sekundi spustite u vodu s pramca i krme. Na krmi koristite malo sidro ili grapnel. U slučaju nužde potrebno vam je nešto što možete baciti preko bande kako bi usporili brod. Vježbajte s krmenim sidrom na otvorenom prostoru bez brodova prije nego što ćete ga koristiti u stvarnim okolnostima.

Koristite sidro s kojim je lako rukovati (3 kg ili manje) i koje se može brzo pripremiti. To će vam dati spokoj za slučaj da u trenu zatrebate 'krmenu čaklju'.

4. Koristite grupu vodoravnih bokobrana
Objesite bokobrane s obje strane. Formirajte grupu od dva ili tri bokobrana na točki gdje predviđate prvi kontakt s vezanim brodom ili obalom. Objesite bokobrane vodoravno kako bi dobili što veću štićenu površinu.

5. Iskoristite prednost intervala tišine
Malobrojne su stvari koje mogu tako otežati pristajanje kao kombinacija vjetra i struje. Stoga, kada god postoji prilika, iskoristite prednosti koje pružaju, često kratki, intervali tišine (vjetra) ili izmjena ciklusa struje, kada njena brzina padne na manje od 0,5 čvorova. Ovi se intervali događaju na kraju strujnog ciklusa (plime ili oseke), netom prije nego struja promjeni smjer.

U područjima visokih plima i oseka ili jakih struja svakako treba imati tablicu mijena, kako bi mogli isplanirati ulaz u marinu u najpovoljnije vrijeme.

6. Pristupanje prirodnim silama
Ako su kod pristajanja involvirani vjetar i/ili struja, zaustavite svoje kretanje u praznom području blizu konačnog cilja. Pustite brod da pluta par sekundi kako bi utvrdili jačinu i smjer vjetra i/ili struje. Za svoj pristup vezu, najbolju kontrolu nad brodom dobit ćete kada pramac ili krmu okrenete u jaču od ove dvije prirodne sile.

7. Imajte namotan i spreman komad laganog užeta
Jeste li ikada gledali kako veliki brodovi pristaju u luci. Palubna posada uvijek mornarima na obali prvo dobaci manje uže tako da obalni mornari njime mogu privući teško uže s koji se brod u konačnici veže.

Bit će trenutaka kada ćete trebati brzo i daleko dobaciti malo, lagano uže. Takvo uže može biti dugačko 10 do 15 metara i imajte ga uvijek na palubi koje će poslužiti kao backup veznoj užadi. Jedan kraj bi trebao biti vezan za bitvu na brodu, dok ga bacate na obalu (ili drugi brod).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Provedite barem 90% priprema za pristajanje prije ulaska u bilo koju marinu, uključujući vlastitu! To će vam omogućiti da se koncentrirate na pristup i manevre za jednostavno i sigurno pristajanje u svakoj marini.

Izvor: Captain John
www.skippertips.com
KLIKNI
ovdje za e-knjigu (na engleskom) o ostalim tajnama plovidbe


 


 

Najčitanije