Komunalni vez u Silbi i Privlaki

14.11.2022 nauCAT
Komunalni vez u Silbi i Privlaki

ŽLU Zadar

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje  14.11.2022.godine javni:

P O Z I V NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije

• Silba- Mul
• Privlaka:
lučki bazen Mletak
lučki bazen Bilotinjak
uvala Loznica- lučki bazen 2 (Mostina)
uvala Loznica- lučki bazen 3 (Livadice)

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranici Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Dokaz o vlasništvu plovila
- Presliku važeće osobne iskaznice
- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)
- Kontakt broj telefona
- navesti luku za koju se predaje zahtjev

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke vodit će se briga o dužini i namjeni plovila, te će se ista plovila prema tim kriterijima i grupirati
Nepotpuni zahtjev kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Adresa za predaju zahtjeva:
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR, Franka Lisice 77, 23000 ZADAR

e-mail:  zahtjevi@cpa-zadar.hr
aplikacijom na web stranici Županijske lučke uprave Zadar www.cpa-zadar.hr

KLASA: 003-05/22-01/44
URBROJ: 2198-01-87-22-2

Najčitanije