Poziv za sufinanciraanje lučke infrastrukture

22.04.2024 nauCAT
Foto: Nenad Junek
  •  Share on X
Poziv za sufinanciraanje lučke infrastrukture

DUNEA

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture objavilo je Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove.

 Predmet ovog poziva je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama županijskog i lokalnog značaja otvorenim za javni promet (sukladno članku 115., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) u operativnom i komunalnom dijelu luka (čl. 127., stavak 1 Zakona) te javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup tim lukama.

Svrha poziva je integriranje primorske Hrvatske u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast te razvoj i jačanje održive, intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti, Specifičnog cilja RSO3.2. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 40.000.000,00 EUR.

Postotak (intenzitet) sufinanciranja ovisi:
a) o vrijednosti projekta i izračunu operativne dobiti za aktivnosti koje sadrže državne potpore
b) o izračunu financijskog jaza za aktivnosti koje ne sadrže državne potpore.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su:

Županijske lučke uprave

Upravitelji županijskim cestama

Poziv se provodi na području Republike Hrvatske – Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija. 

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom. Poziv je otvoren od 16. travnja 2024. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 17. travnja 2024. do 31. prosinca 2025.

  •  Share on X

Najčitanije