Sanacija lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu

15.04.2024 nauCAT
Foto: ŽLU Zadar
  •  Share on X
Sanacija lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu

ŽLU Zadar 

Županijska lučka uprava Zadar u siječnju je započela provodbu projekta na sanaciji lukobrana u luci Miškovići na otoku Pagu. U području zahvata glava nasutog lukobrana postala je nefunkcionalna s obzirom na destabilizaciju kamenih blokova uslijed djelovanja valova. Projektom je definirano da se sanacija glave nasutog lukobrana izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez. Naručitelj je definirao kao završno uređenje ruba obale kamenu poklopnicu i betoniranu šetnicu u zaobalnom dijelu sa novom komunalnom opremom za privez plovila. Ugovoreni izvođač radova je tvrtka SUB MISSION D.O.O. iz Zadra, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci.

  •  Share on X

Najčitanije