Ritam mora

11.05.2022 nauCAT
Ritam mora

 
PGŽ

“Uvriježena je konstatacija da je ljepota u raznolikosti i to jest baš tako. Mislim na našu Županiju koja se rasprostrla i na more i na kontinent pa ta sinergija mora i kopna ne samo da čini neponovljivu ljepotu već daje i snagu u toj svojoj promjenljivosti. O svemu tome vrlo snažno svjedoče i jezikom slike govore pristigle fotografije za travanj.

Čas mi pogled zastaje na moru, na livadi ili kakvom šumarku i ne smiruje se, traži originalnu autorsku izražajnost. I na prvom se gledanju kod većine autora uočava visoka razina fotografske konsolidiranosti. U tom smislu, izdvajam i pohvaljujem “Ciganku” Darija Dorčića, “Voz” Blanke Marincel, “Iza sedam gora” Darka Golika, “Moja livada” Gorana Grgurića, “Ritam mora” Stanislava Juretića, “Moj morski kutić” Staše Sobolevskog i “Rezervat Zeleni vir pored Skrada” Vesne Špoljar. Svih ovih sedam izdvojenih autora zaslužuju vrlo visoko priznanje jer su položajem kamere i kutom snimanja, tj. kadriranjem pročistili sadržaj fotografirane scene i time dobili “čistu” sliku iz koje je jasna poruka o “uzetoj” ljepoti iz prirode.

Valja sada odabrati najbolju fotografiju premda je puno dvojbi. Odlučujem se za “Ritam mora” Stanislava Juretića.

Blagim valovima uzgibano more svakodnevna je scena, neovisno čini li te valove vjetar, brod ili kakav ribar sa svojom barkom, ali način kako je g. Juretić fotografirao ovu scenu zaslužuje pažnju i riječ-dvije više. Vrhovi valova, koji su ujedno i dramaturški elementi ovoga prizora, kreću iz donjega lijevog kuta pa dijagonalno, u blagom luku završavaju na gornjoj horizontali kadra, nešto prije desnoga gornjeg kuta. To perspektivno smanjivanje i u pravilnom ritmu ponavljanje vrhova valova čini ovu scenu vrlo dinamičnom, a i sama dijagonala, kao kompozicijsko usmjerenje glavnoga motiva, simbolizira dinamiku i pokret.

Prema tome, autor je s vrlo visokim osjećajem za kompoziciju te poznavanjem učinka fotografske tehnike i korištene optike postigao željeni cilj. A cilj je svakako esencijalna slika mora u jednoj od njegovih datosti, makar mi se tako čini, pa gledajući ovaj Juretićev “Ritam mora”, ovu fotografiju proglašavam najboljom za mjesec travanj 2022. godine.”

Borislav Božić, prof.

Najčitanije