Uređenje obalnog pojasa u luci Sukošan

13.03.2023 nauCAT
Foto: ŽLU Zadar
Uređenje obalnog pojasa u luci Sukošan

ŽLU Zadar

Sredinom veljače 2023. godine završen je projekt rekonstrukcije obalnog pojasa duljine 515 m u luci Sukošan. Isti je realiziran sredstvima resornog ministarstva, Županijske lučke uprave Zadar, Zadarske županije i Općine Sukošan.

Glavni projekt obuhvatio je obalnu konstrukciju s komunalnim vezovima, prometne i javne površine, javnu rasvjetu i DTK te hortikulturno uređenje obalne šetnice koju će provesti Općina Sukošan. Sastavni dio predmetnog projekta je i građevinski projekt produbljenja lučkog akvatorija za 1,5 metara, a u svrhu osiguranja potrebne dubine za korištenje komunalnih vezova.
 
Obalna konstrukcija odnosi se na  sanaciju obalnog zida duljine 432 metra,  rekonstrukciju završne površine postojećih gatova, uklanjanje  mula 1 i izvedba novog mula 2 u duljini od 12,00 m. Postojeći mul  zadržao je prijašnje gabarite  te se uklopio u novoprojektirano stanje izvedbom betonske rampe.  Rekonstrukcijom obalnog pojasa dobilo se 100 komunalnih vezova za korisnike.

U obuhvatu površine namijenjene kretanju pješaka uređena je obalna šetnica, nogostup uz kolnik nerazvrstane prometnice, kao i pristupi s obalne šetnice na nerazvrstanu prometnicu. Cijelom dužinom šetnice postavljeni su betonski opločnici.

Uređenjem površine za parkiranje dobilo se 111 parkirnih mjesta, od čega 9 za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Zone javne zelene površine će se prostirat u dužni cijelog zahvata, oplemenjujući prostor te će imati funkciju zaštitne barijere između obalnog pojasa i prometnice u zaleđu. Također postavljena je Javna rasvjeta i EKI-kabelska kanalizacija, kao i dio postojeće  NN mreže čija instalacija je smještena unutar zelenih i promAetnih površina te parkirališta.

U odnosu na prijašnje stanje izvedbom pAaniranog zahvata znatno  se povećala funkcionalnost i vizualni izgled s konturama obalnog i priobalnog prostora, što pogoduje razvoju turizma, a samim time i gospodarskom jačanju samog naselja.  

Izvoditelj radova je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., dok uslugu stručnog nadzora građenja vrši tvrtka P.I. Konzalting d.o.o., Starigrad Paklenica.
Vrijednost radova iznosi 9.834.073.476,82 s PDV-om.

Najčitanije