Promjena cijena u Vrsaru i Funtani

09.01.2023 nauCAT
Promjena cijena u Vrsaru i Funtani

LU Poreč

Obavještavaju se korisnici komunalnih vezova u lukama Vrsar i Funtana da od dana 01.01.2023. godine na snagu stupaju nove cijene temeljem Lučkih pristojba i naknada Lučke uprave Poreč (KLASA: 012-04/21-01/10, URBROJ: 2163/01-13-21-2) od dana 09.06.2021. godine, Izmjena Lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Poreč (KLASA: 012-04/21-01/10, URBROJ: 2163/01-13-21-4) od dana 22.12.2021. godine te Izmjena i dopuna Lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Poreč (KLASA: 012-04/21-01/10, URBROJ: 2163/01-13-22-5) od dana 15.06.2022. godine, a sukladno Kategorizaciji luka i pojedinih dijelova luka u zone.  

Cijena komunalnog veza u navedenim lukama od dana 01.01.2023. biti će 200,00 kn po dužnom metru godišnje.  

Za sve dodatne informacije E-mail: info@porec-port.com.

Najčitanije