Morska škovacera

22.05.2023 nauCAT
Foto: ACI
Morska škovacera
Najveći lanac marina na Mediteranu i regionalni predvodnik u nautičkom turizmu, ACI d.d., realizirao je još jedno tehnološko rješenje čiji je cilj zaštita mora i priobalja. U jednoj od najprometnijih marina na Jadranu i nositeljici prestižnih pet sidara implementiran je uređaj pod nazivom Morska škovacera, čime je nastavljena duga tradicija brige o moru, kao najvažnijem prirodnom resursu Republike Hrvatske. Riječ je o tehnološkom rješenju u obliku plutajuće kante za smeće koji kontinuirano filtrira morsku vodu, skupljajući pritom plastiku, mikroplastiku, deterdžente, ulja i ostale materijale s površine te koji posljedično sprječava otpad da otpluta na otvoreno more ili padne na dno gdje može naštetiti morskoj flori i fauni. Povodom implementacije Morske škovacere organizirana je i edukacija djelatnika ACI marine Cres o korištenju uređaja, kako bi isti mogao odmah biti pušten u uporabu i počeo aktivno služiti smanjenju količina toksičnih tvari u moru creske marine.
Djelatnicima ACI marine Cres edukaciju o korištenju uređaja održao je Danijel Brnić, voditelj projekta u Otočnoj razvojnoj agenciji (OTRA), dok im je tehničku edukaciju o korištenju defibrilatora Lifepak CR2 AED, koji će od sada biti na raspolaganju u marini, održao Mario Mikulan. Uz njih kao edukatore te gradonačelnika grada Cresa, Marina Gregorovića i direktora ACI marine Cres, Alana Šepuku kao domaćine, događanju je prisustvovala i Eliana Zec Solina, voditeljica FLAG-a „Vela vrata“.
ACI marina Cres – jedan od oglednih primjera odgovornog gospodarenja morem i priobaljem
Prošlogodišnji Svjetski dan zaštite okoliša, ACI je svečano obilježio upravo podizanjem još jedne Plave zastave u ACI marini Cres,  globalno prepoznatog simbola najviših standarda brige prema moru i okolišu koji se u ovoj kvarnerskoj marini ponosno vije već 23 godine za redom. Važno pojačanje, koje je ACI marina Cres dobila u vidu Morske škovacere, zalog je sigurnom nastavku ovakve tradicije i u budućnosti.
„ACI marina Cres s razlogom je nositeljica prestižnih pet sidara, što ujedno znači i da je pod visokim turističkim pritiskom kao jedna od najvažnijih luka nautičkog turizma u ovom dijelu Jadrana. Morska škovacera uvelike će nam pomoći da našu marinu održimo čistom, urednom i sigurnom za morski svijet, kako na zadovoljstvo naših gostiju, tako i za nasljeđe budućim generacijama. Ovaj uređaj još je jedna od usluga koje čine dodanu vrijednost ACI marine Cres, uz sve usluge koje već od ranije imamo u marini za naše goste. Implementacija Morske škovacere uvelike će utjecati i na kvalitetu života lokalne zajednice, jer će iz mora prikupljati znatnu količinu otpada. Ovim iskorakom još smo jednom pokazali koliko uspješno surađujemo s lokalnom zajednicom na ovom području, a Morska škovacera samo je dio dugogodišnje kvalitetne suradnje“, poručio je Alan Šepuka, direktor ACI marine Cres i regionalni direktor marina kvarnerske regije.
Odgovorno gospodarenje pomorskim dobrom prepoznaju i zadovoljni gosti koji se vraćaju iz godine u godinu
Koliko su akcije u svrhu očuvanja prirodnih dobara važne za ACI, osim vrijednih priznanja poput plavih zastava, najbolje govori upravo zadovoljstvo lokalne zajednice i posjetitelja. S obzirom na to da su ACI marine diljem Jadrana prvi doticaj nautičara s lokalnim sredinama kojima pripadaju, Plave zastave koje se viju u većini karika najvećeg lanca marina na Mediteranu jedan su od najboljih ambasadora čitave destinacije. S ciljem nastavka trenda prepoznatljivosti po čistoći i odgovornom gospodarenju morem i priobaljem, od presudne je važnosti nastaviti i s daljnjom implementacijom aktivnosti i rješenja koja donose konkretne rezultate upravo u tom smjeru, a to vrlo dobro zna i zajednica otoka Cresa.
„Mi ekologiju živimo. Naši gosti su ovdje prvenstveno jer vole očuvano more, očuvani okoliš i nešto što je autentično, a bez toga Cres ne bi bio Cres. Upravo iz tog razloga Cresu je važna nova tehnologija, kakvu i ovdje implementiramo. Županijska lučka uprava već je bila udomitelj morske škovacere, ali promatrajući i analizirajući rad ovog uređaja, zaključili smo da bi primjerenija lokacija za njenu primjenu bila upravo ACI marina Cres, gdje je ponton s kojeg se njome lakše upravlja. Bitno je da ona ostaje u Cresu, njena funkcija se izvršava – ona prikuplja otpad, a mi ga potom možemo analizirati, a možda i otkriti kako ga prevenirati. Marina je jedan sustav koji pruža višu razinu usluge gostima i implementacija ove Morske škovacere zasigurno će doprinijeti jednoj lijepoj slici koju ova ACI marina šalje“, istaknuo je Marin Gregorović, gradonačelnik grada Cresa.
Nabava opreme sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Najčitanije