Kabliranje bus sistemom

04.10.2006

Vlasnici brodova i ljudi koji se bave elektronikom na brodovima s veseljem će dočekati nov proizvod elektronskog sektora, koji je značajno pojednostavnio sadašnje kabelske sisteme

Više »
Middle horizontal banner

Novi Simrad EPIRB

09.06.2006

Simrad Yachting je izbacio na tržište novu seriju dojavljivača pozicije u slučaju opasnosti, koji ima mogućnost manuelnog ili automatskog uključivanja

Više »

Najčitanije