Garmin - middle horizontal

Kabliranje bus sistemom

04.10.2006

Vlasnici brodova i ljudi koji se bave elektronikom na brodovima s veseljem će dočekati nov proizvod elektronskog sektora, koji je značajno pojednostavnio sadašnje kabelske sisteme

Više »

Najčitanije