Obalno plavljenje Cresa, Raba, Punta i Voloska

29.05.2023 nauCAT
Foto: PGŽ
  •  Share on X
Obalno plavljenje Cresa, Raba, Punta i Voloska

PGŽ

U četvrtak, 25. svibnja 2023. godine u Akvariju na sveučilišnom Kampusu u Rijeci (Radmile Matejčić 5) Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije predstavljena je studiju “Analiza ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih naselja Primorsko-goranske županije”.

Studija je izrađena u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, a imala je za cilj detaljno analizirati ugroženost četiri naselja: Cresa, Raba, Punta i Voloska, prvenstveno od obalnog plavljenja za današnje te predviđene razine mora.

Najčitanije