Špinut ide u koncesiju

15.10.2023 nauCAT
Foto: PSD Špinut
Špinut ide u koncesiju

MMPI

Vlada RH je na današnjoj sjednici donijela Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Špinut kojom se raspisuje javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na vremensko razdoblje od 25 godina na navedenom području.
 
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene – sportske luke Špinut može se dati pravnim osobama u sustavu sporta, neovisno o njihovom organizacijskom obliku, dok je koncesionar koji je dobio koncesiju za sportsku luku ovlašten pružati usluge održavanja brodica, ugostiteljske usluge, uslugu dizanja i spuštanja brodova, smještaja sportaša, prodaje opreme za plovila i sportska natjecanja te drugo u funkciji razvoja sporta  i u skladu s prostornim planom. Koncesionar je također dužan ostvareni prihod namjenski koristiti za razvoj sporta, kao i za održavanje i unaprjeđenje lučke supratstrukture te infrastrukture bez ostvarivanja dobiti.
 
Procijenjena vrijednost predmetne koncesije iznosi oko 12,04 mln eura, a početni iznos stalnog dijela naknade za koncesiju iznosi 0,70 eura/m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje te će se nakon pete godine povećavati svakih pet godina za 0,10 eura/ m² zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje.
 
Početni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju iznosi 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina te 3% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem ugostiteljske djelatnosti, a nakon pete godine iznos od promjenjivog dijela naknade od obavljanja ugostiteljske djelatnosti povećavat će se svakih pet godina za 0,50%.

Najčitanije