Proširenje Praškog pristaništa

09.01.2023 nauCAT
  •  Share on X
Proširenje Praškog pristaništa

LU Rijeka

Danas, 9. siječnja 2023. godine u 11:00 sati Lučka uprava Rijeka je potpisala Ugovor za izradu studijsko-projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa. Ugovor je potpisan sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine RIJEKAPROJEKT d.o.o iz Rijeke i OPUSGEO d.o.o. iz Zagreba.

Vrijednost Ugovora iznosi 2.460.349,06 eura s PDV-om (1.968.279,25 eura + 492.069,81 eura PDV) i uključuje sljedeće usluge:

izradu idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš,
provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova,
izradu Idejnog projekta,
izradu Glavnog projekta,
izradu troškovnika i natječajne dokumentacije za radove na proširenju Praškog pristaništa.
Izrada studijsko-projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa u Bazenu Rijeka se sufinancira sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) s udjelom od 50% bespovratno. Projektom će se pripremiti sva potrebna tehnička dokumentacija te provesti svi administrativni postupci potrebni za ishođenje građevinskih dozvola za izvođenje radova na proširenju Praškog pristaništa. Radovi uključuju izgradnju nove obale u dužini od 345 m koja će povezati Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal i Visinov gat te uređenje zaobalja u novo operativno područje od oko 50.000 m2 u njenom zaleđu.

Proširenjem Praškog pristaništa dobit će se novi višenamjenski terminal u Bazenu Rijeka s dubinom mora od 20 m uz obalni zid. Izgradnjom i uređenjem novih operativnih površina postići će se maksimalna iskoristivost lučkog područja u ovom dijelu luke i osigurati uvjeti za prekrcaj i skladištenje značajno većih količina raznih vrsta generalnih tereta.

Projekt proširenja Praškog pristaništa nastavak je velikih infrastrukturnih projekata vezanih za Bazen Rijeka čija je realizacija u tijeku. Tijekom 2023. godine završava izgradnja nove državne ceste DC 403, završava izgradnja nove lučke prometnice u zaleđu Praškog pristaništa i završava projekt rekonstrukcije kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture na Praškom, Budimpeštanskom i Bečkom pristaništu te Visinovom, Orlandovom i De Franceschijevom gatu koji se sufinancira iz programa Connecting European Facility.

Vrijednost trenutno aktivnih investicija vezanih uz Bazen Rijeka, uključujući i danas potpisan Ugovor za izradu studijsko-projekte dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa, iznosi 110,624 milijuna eura.

Praško pristan.png

Projekt proširenja Praškog pristaništa u cjelini osigurava preduvjete za novo prometno rješenje u ovom dijelu grada učinkovitim povezivanjem gradskih i lučkih prometnica sa državnom cestom DC 403. Novo prometno rješenje uključuje produljenje ulice Riva prema zapadu, izgradnju cestovnog priključka za Praško pristanište i spoj na novu lučku cestu čime će se osigurati izravan pristup zapadnom izlazu na Riječku obilaznicu preko DC 403.

Druga važna komponenta projekta su lučka skladišta 18, 19, 20, 21 i 22 koja se nalaze u neposrednoj blizini Praškog pristaništa, a upisana su u registar Zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Skladište 22 je obuhvaćeno koncesijom na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i koncesionar će ga u narednom razdoblju urediti u svoje poslovno sjedište. Po završetku proširenja Praškog pristaništa, poznati skladišni kompleks Metropolis (lučka skladišta 18, 19, 20 i 21) se izdvaja iz lučkog područja i postaje javno dostupna industrijska baština slobodna za prenamjenu u razne urbane sadržaje.

Zaključno, projekt proširenja Praškog pristaništa ima velik značaj za razvoj lučkog područja u Bazenu Rijeka, ali jednako je važan i za građane Rijeke i širu društvenu zajednicu.

  •  Share on X

Najčitanije