Projekt ribarske luke Novalja

15.01.2024 nauCAT
Foto: LU Novalja
Projekt ribarske luke Novalja

RIBARSKA LUKA

PROJEKT RIBARSKE LUKE NOVALJA.

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana “Ribarski dio luke otvorene za javni promet u Gradu Novalja – 1. faza.VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.766.830,99 eura.

NARUČITELJ RADOVA: Lučka uprava Novalja

IZVOĐAČ RADOVA: Gamik d.o.o.

Projekt je sufinanciran sa strane Ministarstva poljoprivrede mjera” Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa”
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Doprinos EU sredstava 75% a Republike Hrvatske 25%.

Pripremne radove i dokumentaciju do građevinske dozvole financirao je grad Novalja.

Dana 21. listopada 2022. godine u prostorijama Lučke uprave Novalja potpisan je ugovor o izvođenju radova na Rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana – ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 1. faza – između Lučke uprave Novalja kao naručitelja te Gamik d.o.o. kao izvođača radova. Ugovor su ispred naručitelja i izvođača potpisali ravnatelj Lučke uprave Novalja Tomislav Kustić te direktor Gamik d.o.o. Krešo Gabrić.

Radovi su završeni prema planiranom do 31.12.2023. godine i ishođena je uporabna dozvola.

Postojeći lukobranski objekt u potpunosti je rekonstruiran i produljen za 78 metara, obnovljen je zaštitni kamenomet na vanjskoj strani kamenim blokovima veličine primjerene uvjetima i lokaciji, izvršena je temeljita rekonstrukcija obalnih zidova te dogradnja na novom dijelu lukobrana.

Završetkom radova osigurani su vezovi za 31 ribarsko plovilo duljine do 20 m kao i veća zaštita akvatorija. Izgrađena je velika operativna iskrcajna luka za ribare ali i sigurno zaklonište za iste.

Realizacijom ovog projeka kao i projekta Primorske ulice kao pristupne ceste luci te planiranog i nadamo se uskoro realiziranog projekta Luke Jug akvatorij luke Novalja otvorene za javni promet županijskog značaja biti će zaštićeniji od udara valova, a dobiti će i jednu novu dimenziju te značajniju ulogu u prometno-pomorskom povezivanju i kvaliteti usluga.

Ovi projekti rezultat su velikog truda i rada svih sudionika u projektu a zahvale  osobito upućujemo Vladi Republike Hrvatske predvođenom sa premijerom Andrejom Plenkovićem te ministarstvima, ministrici Mariji Vučković te potpresjedniku Vlade RH i resornom ministru Olegu Butkoviću kao i Ličko-senjskoj županiji te županu Ernestu Petryu, hvala im na iznimno dobroj suradnji i razumijevanju. Hvala im što su podržali i podržavaju investicije na podučju grada Novalje kroz ovakve i mnogobrojne druge projekte.

Grad Novalja na ovaj način ima perspektivnu budućnost i mogućnost razvoja u svim segmentima koji će u nadolazećem razdoblju imati pozitivne efekte na razvoj gospodarstva, ribarstva, pomorstva i poljoprivrede kao i u ostalim segmentima koji će jamčiti otvaranje novih radnih mjesta te opstojnost i boljitak života na ovim područjima. Ovi projekti jamac su boljeg standarda, kvalitetete života i demografske obnove stanovništva na otocima.

Najčitanije