Marina Zadar u rukama LU Zadar

20.10.2023 nauCAT
Foto: Tankerkomerc MMPI
  •  Share on X
Marina Zadar u rukama LU Zadar

MMPI

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je, 257. sjednici, donijela Odluku kojom Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje daje lučko područje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar.
 
Luka i pomorsko dobro se Lučkoj upravi Zadar daju na privremeno upravljanje i korištenje na godinu dana, računajući od dana preuzimanja upravljanja lučkim područjem i pomorskim dobrom, odnosno do donošenja odluke o koncesiji i zaključenja ugovora o koncesiji u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja lučkog područja luke posebne namjene i pomorskog dobra.
 
Područje pomorskog dobra koje se daje na privremeno upravljanje obuhvaća z.k.č.br.: 3558/2, 3561 i 3562, sve u k.o. Zadar, a površina lučkog područja ukupno iznosi 56.211 m², dok površina pomorskog dobra ukupno iznosi 3.248 m².
 
Navedenom odlukom određene su i obveze Lučke uprave Zadar, koja je dužna osigurati red, čuvanje i zaštitu objekata, plovila i opreme koji su zatečeni na lučkom području na dan preuzimanja luke. Za plovila za koja su zaključeni ugovori o vezu, Lučka uprava je dužna ponuditi nove ugovore o vezu na rok na koji joj je i luka dana na upravljanje.
 
Također, Lučka uprava radnicima trgovačkog društva Tankerkomerc d.d. mora ponuditi ugovore o radu koji su vremenski ograničeni rokom na kojoj je Lučkoj upravi Zadar luka i pomorsko dobro dano na upravljanje.
 
Temeljem ove Odluke Lučka uprava Zadar ovlaštena je u ime Republike Hrvatske, a za svoj račun ostvarivati prihode s naslova pruženih usluga od općeg interesa, usluga dizanja i/ili spuštanja plovila te drugih usluga neophodnih za funkcioniranje luke.

  •  Share on X

Najčitanije