Sea-Fire AVD 2 ltr protupožarni aparat

28.09.2022 nauCAT
Sea-Fire AVD 2 ltr protupožarni aparat
Tehnički podaci
Proizvođač: Sea-Fire Marine (USA)

nauCAT

Foto: Sea-Fire 

Prijenosni brodski aparat za gašenje požara, s CE i MED odobrenjem, koji sadrži AVD sredstvo (vodenu vermikulitnu disperziju), koje je dizajnirano za rješavanje odvoda toplinskog požara litijskih baterija. Prikladan za litijske baterije (tj. Li-ion i Li-poly), električne požare i požare klase A. Ekološki pouzdan bez GWP (potencijal globalnog zatopljenja), netoksičan za ljude, životinje i biljni svijet.

Kategorija: Oprema za spašavanje i sigurnost

Najčitanije