Sanacija dijela luke Novigrad

15.04.2024 nauCAT
Foto: ŽLU Zadar
  •  Share on X
Sanacija dijela luke Novigrad

ŽLU Zadar 

Županijska lučka uprava Zadar provodi projekt izvođenja pomorsko-građevinskih radova na sanaciji dijela rive i istezališta za brodove u luci Novigrad. Predmetni dio rive u funkciji je prihvata i priveza brodica i brodova, a na južnom dijelu navedenog poteza rive nastavlja se rampa u funkciji istezališta za brodice. Dio rive na koji se odnosi planirani zahvat je na samom dnu zaliva u mjestu Novigrad, istočni kraj. Riva je na tom potezu široka 32m, Istezalište 4,5m, i ostali dio je uređeni vodotok odnosno široko korito za evakuaciju bujičnih voda.Sanacija se izvodi na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida. Na dijelu rive koji se sanira predviđeno je uklanjanje i razbijanje oštećenih i dotrajalih dijelova hodne plohe u širini cca 3m, asfaltne plohe i betonske plohe. Iznova se izvodi kamene obložnice, kamene poklopnice i opločenje kamenom. Izvedba novog kamenog opločenja je preko nove podloge od armiranog betona. Navedenim projektom se podiže sigurnost korištenja komunalnih vezova unutar luke Novigrad. Radove izvodi zadarska tvrtka Stipčević d.o.o.

  •  Share on X

Najčitanije