Middle horizontal banner

Biotard

26.02.2008

Namjena Biotarda je sprečavanje rasta morskih organizama na podvodnom dijelu trupa, bez korištenja otrovnih tvari

Više »

Najčitanije